Khúc bộ hành chiều cuối năm

|

Hà hơ… bộ hành
Hà hơ… tay xách nách mang
cuộc người
ba chấm lửng...
Ta đã đi tắt hay vòng
đôi chân dìm xuống mặt đường
nham nhở 365 ngày
câm lỳ vớt lên từng bước
Tạc bóng họa hình
khảy râu bí ẩn
cao trào nước bọt phấn son
ồ kẻ ngược đời vó im bờm lặng
Những thương hạt mưa chấm mặt
hạt bụi sẩy màu ``
ngực sấm đất
dựng đứng con sông trước nhà giọng mộc
Hà hơ... về
bên ngày em trổ đòng
ta tươi tỉnh cánh đồng phả hơi xuân
và mặt trời đậu sau vai gáy.

                                               ĐỖ THƯỢNG THẾ