Khúc mùa hè

|

 Vẫn im ỉm gió bên hè
Vẫn hầm hập nắng lắng nghe tiếng mùa
Bầy ve vùi dập ban trưa
Tìm không ra được cơn mưa chân trời
Phượng già vẫn đỏ cuộc chơi
Ngày ai trai trẻ đã vời vợi xa
Vẫn còn đếm những sân ga
Đón toa tàu vắng tiễn toa tàu đầy
Đi và trả nợ cơn say
Làm nắng cuồng nộ những ngày xưa.Mưa...
Thời gian như kẻ dối lừa
Không gian bủa lưới chẳng chừa một ai
Trả em đêm ngắn ngày dài
Mùa hè đâu hiểu tàn phai là gì
Giọt mồ hôi của vô vi
Chói chang nắng, gió làm gì được nhau

                                          NGUYỄN TẤN SĨ