Khúc romance Cù Lao

|

bước lên đôi vai sóng
cù lao trưa
nở đóa muôn trùng
hải âu loan tin ngày biếc
vỗ cánh lời ca xuân đầy
gió ngây vị gió
những con thuyền neo vào mây trắng
ngư phủ chuốc say chân trời
nỗi khơi tự đắm
nhặt hết những xác bão
thiu thiu mắt lưới
nụ cười phơi nghiêng
đám còng nhộn con mắt thơ
giương trong ngực biển thì
cánh buồm lửa…

                                 ĐỖ THƯỢNG THẾ