Khúc ru đại ngàn

MINH VŨ |

Ước gì có những sớm mai như sớm mai này
Ta Lang ta đến
nắng xôn xao...
em chào ta nụ cười trổ hoa khóe mắt

Đường Trường Sơn gió hát
áo mây mỏng khoác hờ lưng chừng núi
miên man những cung đường cong
như vòng tay trai làng quàng eo thon thiếu nữ
thoảng đâu đây
hương tóc em hay hương núi rừng!

Ta đến
em mời ta...
bắt con cá con cua
men rượu cần nâng giấc mơ tiên
Tây Giang
suối reo
nước biếc
lời cồng chiêng ru vọng đại ngàn

Ta Lang, nụ cười em...
níu chân lữ khách
câu thơ đánh thức
phơi tràn ngực xanh lên ngày tái ngộ!