Khúc tháng mười

|

Mênh mang
Từng ngọn heo may
Ngày nhòa nhạt lạnh
Lá đầy sân thu
Lối xưa quạnh quẽ mưa ru
Nét môi em
Ướt đẫm mùa thương yêu!
Du ca mang nhớ cũng liều
Giọt đau
Giọt thấm
Liêu xiêu hồn người
Đong đầy một cốc rượu mời
Cho em cạn hết khung trời đa mang
Tháng mười
Mùa gió hoang đàng
Thu hờn tủi
Lá bẽ bàng chia xa!...
Mùa đông cưới nhánh thông già
Mầm thơ gieo xuống chờ hoa xuân về!

                                              NGUYỄN TUẤT