Khúc tráng ca vang mãi mỗi thu về

|

Tháng tám mùa thu năm ấy
Quê tôi đỏ sắc cờ hồng
Ngõ dưới, xóm trên, tầng tầng lớp lớp
Giáo mác, súng gươm, vùng dậy giữ non sông
Hịch khởi nghĩa vang vọng khắp mọi vùng
Gốc đa làng - nơi hội quân ngày ấy
Lớp lớp áo nâu, người người trỗi dậy
Làm chủ nước non này
Tháng tám mùa thu năm ấy
Đã đi vào lịch sử non sông
Dân có ruộng cày
Đất nước tự do
Tháng tám mùa thu năm ấy
Thành bài ca bất diệt hôm nay
Từ rừng núi cao, đồng xanh, biển đảo
Việt Nam ơi! Đất nước rồng bay
Tháng tám mùa thu năm ấy
Khúc tráng ca
Vang mãi mỗi thu về.

                                                            NGUYỄN ANH ĐÀO