Khúc ve

|

Cánh phượng đã khô rồi
Nhốt chi trong lưu bút
Em còn nhớ hay quên
Những lời… bằng ánh mắt?
Chuyện xưa giờ xa lắm
Bao mùa ve khản lời
Trên sân trường áo trắng
Hồn nhiên hoa phượng rơi…
Em ơi, cười gì tôi?
Cây phượng già không nói
Chỉ riêng mình tôi biết
Mùa hạ dần đi qua.
Chỉ mình tôi lỗi hẹn
Với riêng người đi xa
Bây giờ mùa phượng đỏ
Biết người xưa có về…?

                                LÊ PHƯỚC TRỊNH