Khúc vong tình

|

Muốn nói một lời mà sao câm nín
Để cho tình yêu lên tiếng dỗi hờn
Muốn nói một lần dù cho tan vỡ
đời dài những nỗi cô đơn
Câu hát ngược nguồn da diết
Giờ em hát tặng riêng người
Tôi đếm tuổi đời vàng xanh hối tiếc
Lòng tay đọng vết son tươi...
Muốn nói một lời mà sao nín mãi
Dẫu cho ngày mai có dài hay ngắn
Dẫu cho còn đây những lời cay đắng
Cũng cắn chặt môi
Cũng gắng mà cười
Muốn nói một lần mà sao nín mãi
Sợ những lằn roi quất trúng tim mình
Em cứ theo đời lăn theo phía khác
Hát cho tròn khúc vong tình...

                                                       H.MAN