Khuya trên 702

|

Quạt trần chưa nghỉ phép năm
một hai bà cụ hết nằm, dậy ho
người ngồi thức mắt buồn xo
dang tay đập muỗi chân co quắp, buồn
đêm treo mệt mỏi linh hồn
chuông reo, điện thoại ai dồn dập tin
một người sụt sịt cầu xin
hai người chết lặng cúi nhìn ra hiên
thời gian như thể đêm nghiêng
chiếc kim cứu rỗi, dịch truyền đang rơi
Trăng thu không nói một lời
cứ chơi vơi, cứ xa vời.
Cứ thu...

                                NGUYỄN TẤN SĨ