Kinh tình yêu

|

Mặt đất không có chỗ cho tình yêu quá đẹp
Tiên Dung - Chử Đồng Tử bay về trời
bỏ lại khố rách, áo xiêm lụa là công chúa
anh và em mãi cách ngăn
Đời tình oan nghiệt
Phạm Thái be rượu, túi thơ
chí anh hùng bóng trăng cô quả
trầm mình đáy sông
con sóng
ngợp màu tang
ngày em đi...
Đuổi bóng công danh
Lục Vân Tiên không nhìn đôi mắt tình yêu đẹp đến đau lòng
bài thơ viết vội chẳng cứu được kẻ gieo tình xuống dòng sông
trăng đắng nghẹn cuối trời                                                              
Giả sử Kim Trọng treo ấn từ quan
dấu chân tình yêu ngàn năm còn đẹp
đêm hò hẹn
Kiều khư khư khi lòng xiêu bóng lả
rồi hối tiếc nỗi tình chẳng chịu biếu không
má em hồng thuở đó cháy lòng anh đến giờ
Ai là tình nhân lý tưởng?
những bài kinh tình yêu trong sách vở
có cứu được những cuộc tình đau?
có giữ được trái tim như buổi yêu đầu?

                                                                                          NGUYỄN CHIẾN