Ký tự biển

PHAN CHÍN |

Lớp lớp ký tự biển
từng ngày ùa vào tôi
sôi lên những bong bóng chữ trắng xốp vô nghĩa
lềnh phềnh những ý nghĩ rời rạc
Câu thơ chết khát
trên ngọn sóng ngôn từ

Em đừng đòi tôi đọc thơ
những ý nghĩ rời rạc làm sao chắp nối thành lời
Mà biển thì quyến rũ nhường kia
những đường cong ám ảnh
những bikini đỏ xanh nhức mắt
những làn da nõn nhói lòng...

Người đừng đòi tôi làm thơ
Những câu thơ chết khát
những bong bóng chữ trắng xốp vô nghĩa
làm sao tả được nỗi thất vọng của những đôi mắt biển
những mẻ lưới kéo lên rều rác dập dềnh...

Lớp lớp ký tự biển
từng ngày ùa vào tôi
mặn chát!