Ký ức đồng

|

Chập chờn trong giấc mơ tôi
Ruộng sâu chìm nổi lúa trời tháng Ba
Ngậm bùn lắng giọt phù sa
Đẻ ra hạt gạo như là trả ơn
Giấc mơ vẫn cứ chập chờn
Lúa trời xanh lá từng đàn chấu bay
Lia thia gặm bóng cuối ngày
Cua đồng chuyển đất tiễn ngày sang đêm

                                                        TẤN ĐƯỜNG