Ký ức thời gian

|

Những đứa trẻ ngày nào
Nay  đã tuổi năm mươi
Chiến tranh qua rồi
Vẫn còn trong ký ức
Những năm chiến tranh
Con người sống dưới hầm nhiều hơn trên mặt đất
Bom đạn như cày bừa quê hương
Chát tai  tiếng súng thâu đêm  
Những ngày công đồn phá ấp
Trong mắt trẻ con kinh hồn chết chóc
Những trận càn bắt bớ khảo tra
Máu thường dân con nít bà già
Từng thấm đất loang cả dòng sông nhỏ
Mẹ tìm con lẫn trong lửa đỏ
Đất trời mù mịt đau thương
Chiến tranh  
Ai mất ai còn
Ký ức thời gian
Lặng lẽ... 
                                                             PHẠM ÁNH