Ký ức xuân

|

1. Những cây nến thắp hàng ra đi.
    Bao nhiêu hoàng hôn rơi trong chiều.
    Và đêm, mảnh hình hài lặng lẽ
    còn mơ màng vệt nắng cuối xuân.
2. Đôi tình nhân nép dưới hiên mưa
    tàn cây trải màu xanh trong mắt.
    Trên đôi môi người yêu
    chút giá rét vừa tan.

                            NGUYỄN ĐÔNG NHẬT