Là mẹ

|

Lung linh bấc đã cạn dầu
Đốt hoa đèn nở sáng màu hồn nhiên
Cây khô trụi lá truân chuyên
Mầm xanh rựng nét phỉ nguyền thanh xuân.

                          NGUYỄN MIÊN THƯỢNG