Lá thư tình đầu thu

|

Khi thư bỗng chấm sang hàng...
... nói mùa thu đã nắng vàng hơn xưa
... nói hàng cây đã lưa thưa
... nói tình yêu ấy cũng vừa sang trang.
Nghe đâu có gió ngang tàng
những cơn bão ẩn ở ngàn khơi xa
Trời chưa mưa chắc sẽ là
nắng thêm vài bữa lá già cũng khô
Mùa thu đậu giữa hư vô
chuồn chuồn nghiêng cánh cơ hồ sang sông
Mùa thu. Chưa kịp lấy chồng
một trăng một bóng cứ bồng bềnh say
Đừng mơ dáng nguyệt lung lay
trống tràng thành đã mùa chay tịnh rồi
Thu không. Ngồi chỗ tôi ngồi
chấm sang dòng...
gió mồ côi trên cành
... nói rằng thu rất mong manh
... nói rằng lá đã hết xanh. Sẽ vàng...
Và giờ thì đã sang trang
đằng sau ba chấm xuống hàng...
Hết thư.

                                                  NGUYỄN TẤN SĨ