Làm sao về được mùa đông

|

“Làm sao về được mùa đông”
Khi bầy chim thiên di không còn nơi nương náu
Cơn bão cuốn trôi chiếc tổ nhỏ
Chúng biết bay đi đâu?
“Làm sao về được mùa đông”
Khi mỗi chiều tiếng chuông nhà thờ đổ
Em chông chênh quá đỗi
Trước khoảnh khắc ngày tàn…
“Làm sao về được mùa đông”
Khi xoay bên nào cũng chẳng đủ ấm
Đừng tìm nữa một bàn tay mùa cũ
Mình ru mình thôi…
“Làm sao về được mùa đông”
Khi người đã trao nhau quá nhiều hờ hững
Ngoài kia đời vẫn chảy
Biết còn ai đợi mình?
“Làm sao về được mùa đông”…

                                        NGUYỄN THỊ MINH THÙY