Lăn

|

Lăn đi nhé hòn bi đa sắc
bụi bẩn này xin lấm một lần thôi
lăn đi nhé có thể rồi tì vết
cuộc chơi mà... vấp té hề chi.
Trong veo ấy hãy lăn đừng tiếc rẻ
mặt đất tròn đâu dễ được đứng yên
hãy cứ nghĩ mình là giọt lệ
vòng nữa thôi sẽ đến môi cười.
Lăn để biết đâu là hố thẳm
mua cuộc vui và chuốc những trận buồn
có va đập ừ thì cũng thỏa
lành lặn làm gì nếu chẳng biết xót đau.
Tàn một cuộc ta bày thêm cuộc nữa
trầy xước rồi thêm vết cắt cũng như nhau
ta sẽ kết những hòn bi sứt mẻ
tràng hạt này xin giữ lại mai sau.

                                            HOÀNG THÁI