Lăn không dừng

|

Viên bi ve thơ ấu lăn tròn
Đã qua tuổi năm mươi còn lăn mãi
Xuân xanh đỏ ngày bi trong trẻo chạy
Con đường làng kin kít bánh xe trâu
Tuổi năm mươi mùa xuân đi đâu
Tìm bao bến bao bờ mùa hoa cải
Chao ôi nắng vàng như ngày trở lại
Dòng sông mơ chi lắm sóng sông buồn
Có bốn mùa vẫn vội vã đi luôn
Quay lông lốc đèn cù thu mới thắp
Nhặt hạt gió no nê làm áp thấp
Một mầm xanh le lói muốn làm xuân
Chiều ba mươi ngọn gió muốn phân trần
Đêm năm mươi giao thừa nghe bạc tóc
Người con gái ngày xưa giờ đang khóc
Muốn làm xuân trả lãi hạt phù vân
Viên bi nhỏ lăn suốt đời vẫn nhỏ
Tìm xanh vàng sứt mẻ buổi tàn xuân
Có tờ lịch gởi ai hồn lá cỏ
Chẳng hiểu mình mai sớm sẽ về đâu...

                                                 NGUYỄN TẤN SĨ