Lãng đãng cùng ca dao

|

                          “Đói lòng ăn nửa trái sim
                        Uống lưng bát nước đi tìm người thương...”

                                                                       (Ca dao)
Người xưa đã uống cạn rồi
Cái lưng nước ấy mình soi bóng mình
Loay hoay suốt một đời tình
Con sông rẽ nhánh
                               lục bình trôi xuôi ...
Đi tìm một chút yên vui
Cũng qua bao nỗi ngậm ngùi, đa đoan
Tìm chim
                chim đã về ngàn
Tìm em
             em cứ mơ màng đẩu đâu
Cứ yêu như mới lần đầu
Mà nghe đôi mắt thâm nâu cửa rừng
Quả sim ai cắn dở chừng
Lời yêu
            một nửa
                         ngập ngừng trên môi...

                                                   H.MAN