Lay động

|

Lạnh giá từ phương nào
Thổi suốt miền cô tịch
Hoa rụng trắng cầu ao
Em chưa về giũ lụa?
Áo em vườn hoa cúc
Vàng trải nắng đầu hiên
Bóng xuân chừng thao thức
Lay động dấu chân thiền
Ngõ vắng rét căm căm
Tháng Giêng mờ mưa bụi
Lâu rồi anh về núi
Rừng mở cửa từ tâm
Ngày rơi theo dòng suối
Gõ nhịp hát đầu khe
Lá rừng ai đếm tuổi
Sao chưa thấy em về?
Mai kia anh là núi
Hỏi thăm mây đại ngàn
Em bây chừ đâu đó
Giữa đất trời mênh mang.

                      HOÀNG QUY