Lẽ nào?

|

Bùn đen lắng trong đáy nước
Còn gửi vào đời
Tinh ngát màu sen
Đá sỏi nhốt mình trong đất
Cố vươn lên
Làm tráng lệ cung đền
San hô tụ hình nơi bể vắng
Cũng góp mơ mộng cho đời
Bằng đảo ngọc, đảo tiên
Những ngọn gió vô hình hoang dã
Cũng biết nén cuồng điên, buốt giá
Thổi lên đời bao dịu mát bình yên
Bùn, đá, san hô và gió,…
Có lẽ nào
Có lẽ nào
      hơn những trái tim?!

                                            NGÔ HÀ PHƯƠNG