Lên rêu

|

Con đường đi qua những phận người
Chiều vút cong mái phố
Ai đợi ai bên Chùa Cầu
Mà đỏ đèn lồng phố Hội
Người đi năm năm mười năm
Ngọn đèn chong không tắt
Mắt cửa mòn mỏi đợi
Rong rêu duyên nợ âm dương
Phố nhỏ bàn tay năm nhánh
Nhánh nào cũng sông
Nhánh nào cũng biển
Nhánh nào cũng cồn lên nỗi nhớ
Sông Hoài mát trong mắt nhau
Về tắm trong điệu hò khoan nghe nhẹ chiều ký ức
Nơi mô ân trượng nghĩa dày
Nơi mô thương hồ rẽ sóng
Nơi mô Kim Bồng
Nơi mô Trà Quế
Nơi mô đất đỏ hóa hồn
Biêng biếc sông Hoài lung linh soi nỗi đời hưng phế
Mấy sóng mấy triều dâu bể
Còn thương thì níu nhau về
Chiều thả tiếng chuông chùa rung trăng sóng nước
Rung trăng trên đường
Hồn cựa mình lên rêu!

                                              THÁI BẢO - DƯƠNG ĐỲNH