Lời gió

|

Dốc nối dốc gùi hương lên rẫy
mắt tròn xoe ủ chín mười lăm
căng vòm ngực non tơ hây hẩy gió
lùa tóc mây hoang dã lối mòn
Rừng ứa mật cho thơm suối tóc
mướt xanh dòng nước đầu nguồn
bao nhiêu tuổi đủ đêm lùa váy áo
điệu múa vòng rộn nhịp vỗ hồn xuân?
Đêm trăng non tiếng khèn xa gọi bạn
lúng liếng môi cong mọng trái sim rừng
nghe gió quẫy cho tình dào dạt
lá không vàng cũng cháy rực giấc mơ…

                                                MAI THANH VINH