Lỗi hẹn với hoa đào

|

Có thương giùm khi tôi lỗi hẹn
lần xem hoa nở cuối rừng xưa
Vừa thơm nắng mới hơi xuân sớm
Là hương em ủ những ngày mưa
Trong tôi đông ngự nên còn giá
Vườn cỏ trơ vơ những lá cành
Gió bão cứ ngông cuồng đến vậy
Còn gì cho những ước mơ xanh
Ngửa mặt khi trời cho chút nắng
Lòng thơ vương vấn sắc hoa đào
Tìm nhau nên cứ hoài xuôi ngược
Hồn kín buồn như tự kiếp nào
Có thương giùm khi tôi lỗi hẹn
Hoa đã hồng chưa trên tay xuân
Có nụ non nào đang ướm nhụy
Còn trổ trong nhau dẫu… ngập ngừng…?

                                                              H.MAN