Lời hỏi

|

Em như chiếc lá thu hồng
Bỗng nhiên trôi lạc giữa dòng thơ anh
Em như  ngọn cỏ rất xanh
Ngác ngơ lễ hội Ðạp thanh thuở nào
Em như lời ru ca dao
Mênh mông là thuở ban đầu ước mơ
Em như tiếng hát tình cờ
Bay trong cung bậc hững hờ khói tan
Em như hoa cúc rất vàng
Chiều xưa rụng dưới tiếng đàn ghi-ta
Em như ngàn hạt mưa sa
Hạt vào nỗi nhớ hạt ra nỗi sầu
Em như cánh bướm đêm nao
Nhớ anh rẽ khói chiêm bao tìm về.

                                    HUỲNH NGỌC CHIẾN