Lối nắng đi về

|

Con đường cỏ lượn vòng mềm mại
Dẫn anh về nơi trú ngụ mùa xuân
Để anh biết có một bầu mật ngọt
Luôn chia đầy cho những giai nhân
Theo lối nắng đi về cánh bướm
Anh sa mùi hương lưới tóc chanh
Chiều xao xuyến áo ai thay màu lá
Tháng năm về anh tha thẩn đồi sim
Chuốc chén lá răm anh sỉa chân vực mắt
Hồn bẫy cúc vườn mềm thắm hương da
Dấu son hoa mua hôn hồng giấc ngủ
Cầm giọt lệ sương anh say búp tay ngà…

                                    NGÔ HÀ PHƯƠNG