Lời ru

|

Mẹ ru tôi giấc mơ gầy
Bay theo những hạt mưa bay ngoài đồng
Mẹ ru tôi tuổi đã buồn
Tôi đi
Để gió mưa tuôn vào lòng
Tôi về
Ngõ vắng mùa đông
Chiều quê sợi khói nhòa trong mắt người
Không dưng tôi ngước trông trời
Gió đưa cây cải tận nơi xa nào
Tôi về
Nước khỏa mặt ao
Chuồn chuồn bay thấp
                                      Bay cao
                                                    Bay vừa
Hoa dành dành trắng hơn xưa
Cành tre trĩu nặng cơn mưa đêm trường
Tôi về
Nhà nhỏ bên mương
Rào thưa cỏ dại còn vương chân người
Mẹ dìu tôi mẹ cõng tôi
Áo quàng nón lá cho tôi học hành
Theo lời ru tôi gặp mình
Qua cầu gãy gót chênh vênh nửa đời
Ru hời mưa gió không thôi
Có con cò trắng đã dời cánh bay...

                                            TRƯƠNG ĐỨC TỚI