Lời ru ngày xa

|

Về đi nhé, cuối ngày là hoàng hôn
cánh chim đã mỏi phía xa nguồn
phố chiều rập rình xe cộ    
lặng thầm góc chợ
bà hàng lập trình cho một ngày qua
Dúi vội nụ hôn vào gió
thênh thang một đường mây
xòe bàn tay xóa nét đa tình.
Xa một ngày vui. Vui một ngày xa
mắt ai không đành
cuối con đường chân trời cỏ mọc
an ủi cuộc đời xanh!

                            NGUYỄN TẤN ÁI