Lời sông

|

Cuối chiều
ngược một vầng trăng
một vầng hao khuyết
ai giăng ngang trời?
đa đoan bên lở, bên bồi
mà sông vẫn gió bời bời cỏ lau...
Vẳng nghe tiếng cuốc
mà đau...
tà dương lẫn khuất
trong màu hoàng hôn
lần đi...
từ độ trăng tròn
ai người lỡ chuyến
để non nước buồn.
Lời sông
còn có ngọn nguồn
miên man con sóng nỗi niềm sẻ chia
biết còn hòn sỏi thia lia
hay là chìm giấc mơ xa xưa rồi?
Cỏ lau
vẫn trắng bên trời
chắc là sông ấy nói lời tri âm...

                                    LÊ PHƯỚC TRỊNH