Lời van xin mùa xuân

|

Cho tôi thêm mùa xuân xanh
Để tôi vá lại cuộc tình đầu tiên
Cho tôi như là thiên nhiên
Mỗi năm nở đóa tình riêng gởi người
Cho tôi hai lần hai mươi
Để thôi vụng dại bỏ người bơ vơ
Cho tôi hai lần mộng mơ
Để tôi gặp lại ngây thơ một lần
Cho tôi nối lại tình gần
Để tôi chuộc lại lỗi lầm xa xưa…

                                         ĐINH TRẦM CA