Lục bát 5 câu

|

Đêm phố núi
Thầm thì đêm chảy vào tôi
Ảo mờ phố núi luân hồi mắt sương
Tay ngà thổn thức linh hương
Mở ra một cõi thiên đường bướm hoa
Trắng đêm phố núi, tôi, và...
Rêu
Trở về chốn cũ tìm xưa
Tường rêu mùa vẫn nối mùa phận rêu
Liêu xiêu quán cóc phố nghèo
Nụ hôn mắc nợ mang theo một đời
Chốn xưa rêu cũ xanh ngời...
Hóa thân
Bốn bề trời đất thâm u
Mà đêm thì mỏng phù du bay đàn
Bập bùng ngọn lửa hóa thân
Mắt môi da thịt lịm dần vào nhau
Đêm, nào biết lạc về đâu!...

                                              PHAN CHÍN