Lục bát

|

Lục bát là lục bát ma
Câu ẩn, câu hiện, thoắt xa, thoắt gần
Mưa run sấm nổ nên vần
Nhịp đắm, nhịp đuối, bụi trần nhịp tu
Lục bát là lục bát mù
Ngỏ lời yêu cuối mùa thu lá vàng
Lục bát gió đi lang thang
Ăn mày em chút muộn màng hương yêu
Lục bát là lục bát liều
Sập trời còn chống tay chiều lên yêu
Sá gì quán đổ đình xiêu
Thúc Sinh lăn lóc, Thúy Kiều lăn quay
Cạn lòng tôi lại đi vay
Câu yêu cửa Phật, câu đau cửa đời
Xin em một chút lả lơi
Chút bụi ở phố, chút trời quê xanh
Đắng cay như của để dành
Câu trống câu mái, câu anh câu mình
Lục bát, lục bát, lục bình
Trôi tôi, tôi tím duyên tình ca dao
Câu rày ước câu mai ao
Cây cải ở lại ngọt ngào rau răm
Cái nôi lục bát tôi nằm
Lời yêu lời nhớ lời thầm thĩ thương
Người xô tôi ngã xuống mương
Nghe câu lục bát tôi trườn tôi lên...

                                   NGUYỄN CHIẾN