Lúm đồng tiền

NGUYỄN GIANG SAN |

Má em lúng liếng đồng tiền
Cười chênh chao nắng phía miền thơ say
Ta về qua ngõ lụa bay
Bàn tay chạm giấc mơ ngày xưa xa

Ấy là em tuổi đương hoa
Là ta mưa nhạt nắng nhòa tuổi rơi
Điệu phù du hát bên trời
Còn hiu hiu gió một thời lá reo

Đi qua thương nhớ vòng vèo
Trái tim vẫn mộng vàng treo úa rằm
Nghệch ngờ hẹn với trăm năm
Sau dâu bể mắt lá răm còn chờ?

Lúm đồng tiền bén vào mơ
Ta về đốt lửa gọi thơ phiêu bồng.