Lụy

|

Lụy đò mà chẳng qua sông
cứ rong ruổi bến, cứ trông ngóng bờ
một đời lụy với câu thơ
còn bao nhiêu chuyến...
bao giờ đò ơi?

                NGUYỄN NGỌC HẠNH