Mắt cười

|

Con mắt cười
con mắt có đuôi
Em gởi vào tôi từng tia lửa nhỏ
Những tia lửa mặt trời trốn gió
Làm ấm mảnh hồn tôi giá đông
Bỗng thương mình duyên kiếp long đong
Khi câu thơ neo vào đuôi mắt ấy
Như thể có làn hương mùa xuân mới dậy
Khi lắng nghe nhịp đập trái tim mình
Cũng lênh đênh khổ nhọc một đời tình
Cũng quằn quại những roi đời oan nghiệt
Em khuê các chắc là em không biết
Nên mắt em cười con mắt có đuôi
Tôi đổi nghìn ngày thơ dại một lần vui
Xin gởi nốt cả phần đời sau nữa
Chỉ xin được một lần thôi – em hứa –
Con mắt cười
con mắt của riêng tôi …

                                        H.MAN