Mây trắng dáng em ngồi

|

Gió khơi trong mắt em
Nắng lay trong mắt em
Mây trắng tần ngần trong mắt em
Nét vẽ tươi nguyên
Đôi khi chợt về, khoảng sáng
Vội vã tháng năm
Hai phía, anh mang theo đều nhau cả
Như hết, ánh nhìn
Như nước chảy
Như chim bay
Như lá cây về cội
Cả anh
Cả em
Con sóng bất kham xô vào nhau vội chia về hai lối
Đem cất ánh nhìn
Đam mê ấy cả hai đều thua cuộc
Nét vẽ tươi nguyên
Mây trắng không bay, mây trắng dáng em ngồi…

                                                      NGUYỄN QUANG VIỆT