Mẹ

|

Con vẫn không quên mỗi sớm mai
Gánh cau tròn trĩnh liếp trầu cay
Lấy hên mẹ bảo ra đầu ngõ
Đạp đắt cầu may chợ sáng mai
Ôi buổi chợ xưa nặng gánh trầu
Kết duyên tình nợ mẹ về đâu
Hiếu giang sông ấy còn trong chảy
Soi bóng mẹ tôi bán lối cầu
Đông Hà chợ tạm tháng đông qua
Những sợi rét căm gió trở mùa
Gầy vai mẹ ướt quà con nóng
Áo con nếp thẳng lá trầu cong
Hạ cháy mặt trời say rót lửa
Đẫm giọt mồ hôi áo đổi màu
Trầu xanh vàng úa buồng cau chín
Chinh chiến qua làng nặng nỗi đau
Tìm đâu năm tháng dấu chân mưa
Con sẽ về nơi thả cánh diều
Dẫu mùa đông giá ngày nắng lửa
Ngõ vắng mẹ ơi nặng gánh chiều.

                                        PHAN THANH