Men xuân

|

(Xuân Đinh Dậu) - Rót mùa xuân đầy cốc
Chiều xa, lòng rất nồng!
Rót nỗi buồn cô độc
Vào mắt em chờ mong
Hồn hai ta vừa chín
Chuyện tình như lộc non
Tiếng chim nào bịn rịn
Rơi bên ngoài hoàng hôn?
Rót đầy một mùa say
Cho hương tràn cả dạ
Tình nồng trao hai tay
Lòng xuân rung chiếc lá!

                          TẦN HOÀI DẠ VŨ