Mơ sóng

|

Người đàn bà úp mặt vào mưa
nghe mưa khóc sần sùi da thịt cũ
vai quang gánh tháng năm rơi vời vợi
khát yêu thương thèm một ngụm tro buồn
người đàn bà rót gió vào mây
nghe chiều gọi như bờ xa mơ sóng
con nước vỗ lạc thuyền trôi viễn xứ
môi cuối mùa cũng quánh đặc màu son
thì thôi vậy rót hương vào đáy cốc
mời hư không nếm thử có nồng nàn
ngày cũng tới để đêm lao về biển
mặc sóng gào giấu mộng mị vào xa…

                                                        MAI THANH VINH