Mơ về Mỹ Chánh

|

Yêu dấu ạ, khi mô về Mỹ Chánh
Nhặt giùm nhau đôi ba cánh mơ vàng
Vân tuổi thơ hằn vệt xanh vệt đỏ
Viên kẹo màu ngọt năm ngón tay ngoan
Không mộng sắt cầm chẳng ước phượng loan
Chỉ mơ được là thanh mai trúc mã
Chưa chi mô mà đã thương chi lạ
Duyên ơi duyên cái răng khểnh hay cười
Chưa tháng Giêng đâu dám tưởng tháng Mười
Đành vui với lọng-mì, vương-miện-mít
Hai họ lau nhau bánh trà rượu thịt
Hồn nhiên chơi trò đám cưới trẻ con
Vô tư hát cùng những giấc mơ non
Làm ngựa tàu cau theo hầu công chúa
Không cần biết ai nâu sồng nhung lụa
Muốn bắt nhau thì bịt mắt, trốn tìm
Chưa hiểu sâu xa chuyện giậu với bìm
Thấy hoa nở là kiễng chân lên hái
Từ súng ao đến sim đồi cỏ dại
Chẳng tím nào không nhuộm tím hồn nhau
Dẫu không bây giờ không cả mai sau
Yêu dấu ạ, anh tin mình đã gặp
Giấc mơ ấy hơn trăm nghìn nến thắp
Gương mặt thơ dìu dịu ánh trăng rằm!

                                            NGUYỄN NGỌC HƯNG