Mơ Xuân

|

Xuân đâu biết em mong chờ
Ríu ra ríu rít cuối tờ lịch đông.
Ra vào tựa cửa ngóng trông
Trái tim buộc sợi chỉ hồng làm duyên
Ba trăm sáu mươi bốn đêm
Một ngày thấp thỏm bên thềm nhà xưa
Mái rêu tường cũ
Nhặt thưa
đôi con chim liệng đong đưa khối tình
Xuân đâu biết chuyện chúng mình
Lấp la lấp lánh những bình minh xanh.

                                                        BÍCH NGA