Một hôm, nhớ lại ấu thơ

|

Mở tung cánh cửa ấu thơ
tôi làm đứa trẻ nằm mơ phép màu
con mèo cổ tích trèo cau
tôi trèo qua những hàng rào thời gian
ngồi nghe bà kể chuyện làng
sân đình, cửa miếu, những quan họ mùa
thềm ngày nôi trẻ đong đưa
cha ra đồng nắng hái mưa ruộng vườn
còn đây tiếng sáo vừa buông
con diều đen trắng tắm nguồn ca dao
mẹ ru giấc ngủ mưa rào
tôi nằm nghe tuổi thơ chao thật hiền
một hôm thức dậy bên hiên
một hôm chợt khóc du miên đời mình.

                                                KAI HOÀNG