Một mẫu chuyện lòng

|

Anh chẳng còn gì ngoài trái tim đau
Chắc em cũng buồn khi cầm giữ hộ
Những trái đắng thì thi nhau ứa trổ
Xanh xao trên nhánh tay đời…
Trên phận người ngày tháng cứ dần vơi
Mà hai đứa hai cõi miền thương nhớ
Mình hiếm muộn những lần chung hơi thở
Về mắt, về môi cũng vướng ngăn rào
Anh chẳng còn gì ngoài những hư hao
Đến mơ ước cũng làm em hẫng hụt
Tội nghiệp là khi đã thành máu ruột
Mà vẫn nén lòng cho những cách xa
Anh vẫn đi, về lầm lũi cõi người ta
Trăng vẫn thế! vẫn khi tròn, khi khuyết
Ngày vẫn vậy giữa vòng quay sinh, diệt
Có nỗi buồn không biết gửi vào đâu
Anh chẳng còn gì ngoài chút tình nhau
Là lẽ sống còn, nhờ em cất giữ
Để dỗ dành mình yên vui đấy chứ!
Hạnh phúc giản đơn
dẫu rất muộn màng…

                                                        H.MAN