Một thoáng Điện Bàn

|

Chiều về lại Điện Bàn
Lúa dâu xanh mươn mướt
Cánh cò trắng thinh không
Bức tranh quê trác tuyệt
Đây quê hương Hoàng Diệu
Dù chết không xiêu lòng
Bao quân thù khiếp sợ
Rạng danh cùng non sông
Đây quê hương Mẹ Thứ
Gửi con ra sa trường
Dù hy sinh gian khó
Vẹn tròn tình quê hương
Đi khắp mọi nẻo đường
Vẫn nhớ về trường cũ
Tung tăng đàn em nhỏ
Khát vọng tràn trên vai
Hôm nay lại về đây
Sông Thu xanh mãi vậy
Ai hát lý thương nhau
Cho tình yêu lớn dậy...

                             NGỌC THỌ