Một thoáng thu vàng…

TRẦN THANH THOA |

Chuyến đò thu cập bến mùa
Nắng lụa trải màu mơ đắm
Ai ru mắt chiều thăm thẳm
Vai gầy một thoáng xa xôi

Cỏ vương nẻo vắng bồi hồi
Áo em phủ nhòa mây trắng
Quá giang làn mưa thinh lặng
Trôi về cõi nhớ bung biêng

Với tay níu sợi khói hiền
Buộc lại nỗi buồn viễn xứ
Gió ngang khung cửa tư lự
Cánh chuồn thắp nắng bâng khuâng…

Cầm tay kỷ niệm vô ngần
Nhặt dấu vàng phai thu cuối
Ngoảnh mặt quên đời cát bụi
Trao người một đóa tình thơ

Tóc xanh khẽ hát dại khờ
Tiễn mùa xuôi về bến lạ
Em nghe sầu vương mắt lá
Cuối trời gió lặng trầm tư…