Mùa cũ

|

không cần biết em buồn hay vui
mặt người cười cợt nhau năm cũ
cơn gió phả hương tháng chạp
nồng nàn cố quận
say ngất ngư
không còn mùa xuân trên tay em
dòng sông cũ
bầu trời không mây bay
biết lấy gì hình dung về những ngày
mộng tưởng
mùa nối mùa trên tay em
tiếng cú chụp giấc mơ lôi tuột về ảo ảnh
chẳng còn chỗ để một mình ngồi khóc
thì cười bâng quơ
mùa rồi cũng tàn
lá rụng tiếng bình yên
ngửa mặt nắng rớt liên xiên
tràn qua sông tóc bặt miền vô ưu...

                       NGUYỄN THỊ THÙY DUNG