Mùa đất khát

|

Thân tặng P.&N
Rồi gió và mắt em sẽ cuốn đi những ngày thật buồn
Giọng khẽ khàng dội vào đêm mùa đất khát
Tôi biết và em cũng biếtcó vài bông dã quỳ nở muộn lẻ loi ở cuối con đường
Chim kơ-tia bay lạc vào thinh không
Rồi gió và nắng sẽ đi đâu?
Tôi vẫn giữ chặt tay em thật lâu
Tan cái nhìn cháy bỏng rất sâu
Tôi bối rối nghe những bước chân thậm thịch chạy hút vào rừng hoang
Rồi bụi sẽ tan nhưng gió và mắt ướt vẫn mơ dòng xanh ngày cũ
Tôi hẹn chờ em một ngày về
Chẳng rõ điều ấy có thành sự thật
Nhưng đêm nay tôi muốn cây rừng lặng im để nghe lời thầm thì của suối
Rồi gió sẽ cuốn chúng ta đi thật xa
Mặc lá rừng đêm mãi xạc xào mùa ba-dan khát.
                                                                                                                         ĐÌNH QUÂN