Mùa đông nỗi nhớ

ĐINH HUYỀN |

Bàn tay ai vẽ sầu lên
Buồn như khói bếp bồng bềnh không gian
Lơ thơ mấy sợi thu tàn
Mùa đông qua ngõ mơ màng trong tim

Nỗi niềm sao cứ lặng im
Cánh chim lạc lõng đi tìm nơi đâu
Mẹ chừ sương trắng biền dâu
Hồn quê loang đổ dãi dầu tháng năm

Bên sông đò gối đầu nằm
Bờ tre gió rụng mù tăm phận người
Chín chiều thắt ruột buồn vui
À ơ cánh võng ngậm ngùi áo cơm

Vẫn là một kiếp rạ rơm
Vẫn ngày trăn trở nguồn cơn lạc loài
Nhớ thời áo bạc phèn chua
Phất phơ cái rét gió lùa thịt da

Chiều nay nhìn ráng mây xa
Thương ngày xưa đã đi qua lâu rồi
Góc quê còn đó mình tôi
Lời ru âm vọng một đời không quên.