Mùa hoa cải

|

Tháng ba về hoa cải trổ vàng rưng
Nhớ chị tôi đi lấy chồng cũng một mùa hoa cải
Mắt mẹ đỏ như dòng phù sa đỏ
Bên lở
Bên bồi
Chị một bên sông
Có người trai làng gánh nỗi nhớ mong
Anh gánh vầng trăng tưới từng giồng cải
Tình yêu của anh là vầng trăng xanh màu lá cải
Cải trổ hoa vàng
Anh ngẩn ngơ
Chị tôi theo chồng về một bến mơ
Để lại bãi sông với  những mùa hoa cải
Bỏ lại bãi sông có người trai làng với vầng trăng xanh màu lá cải
Bên lở
Bên bồi
Chị một bên sông
Mẹ hái hoa cải vàng làm giống mùa sau
Thương người con trai mẹ tiếc một mùa rau đã lỡ
Dòng phù sa chảy giữa đôi bờ thương nhớ
Giữa đôi bờ
Mắt mẹ đỏ phù sa
Tháng ba ngồng cải trổ hoa
Chị tôi đi lấy chồng hoa cải vàng rưng rưng nỗi nhớ
Hạt giống mùa sau mẹ để dành thương nhớ
Hạt giống mùa sau mẹ để dành cho mùa lỡ
Biết ai có về gặp lại… một tháng ba.

                                                                              PHỤNG TÚ